0987128679

Đầu Trang
Smartphone không bắt được wifi TV LG
Smartphone không bắt được wifi TV LG

Nguyên nhân:
+Khoảng cách thiết bị thu wifi quá xa TV.
+TV của bạn cũng đang bắt wifi.
+Điện thoại của bạn có vấn đề và kết nối

 

Thông tin sản phẩm Thanh toán & Đặt Hàng

Cách giải quyết:
+Nên đứng gần Tivi để thu sóng tốt hơn.
+Yêu cầu Tivi phải kết nối mạng LAN thì mới có thể dùng tới tính năng phátt wifi.
+Kiểm tra lại điện thoại của bạn bằng cách kết nối với một mạng wifi khác xem sao.