0987128679

Đầu Trang
Bệnh Panel ở Samsung
Bệnh Panel ở Samsung

Hiện tượng trắng màn hình, ảnh thấy mờ xương hay âm ảnh, bị sọc đứng, bị loan màu hay nhiễu màu, bị tồi hoặc chữ hình bị nhòe đứt nét.
Lên hình rất lâu tự tắt thấy hình rất mờ, tắt nguồn vài phút bật lên hình lâu lại tự tắt tiếp.
Chạy lâu bị nhiễu hoặc mất hình 1 vùng vài phân thẳng đứng.
Bị trắng đen., lên rất sáng thấy chữ và hình rất mờ.

Các bệnh về panel như:
TiVi có tiếng nhưng không có hình ảnh.
TiVi có hình nhưng không có tiếng.
Màn hình hiển thị “Không hỗ trợ HD”
Hình ảnh — âm thanh không đồng bộ với nhau.
Màn hình hiển thị thông báo “Chưa cắm thẻ”.
Màn hình hiển thị thông báo “Lỗi thẻ — Kiểm tra thẻ”.