0987128679

Đầu Trang
Màn LG tối/ không ảnh/không kết nối
Màn LG tối/ không ảnh/không kết nối

Nếu tivi không có tín hiệu màn hình tối cón nghĩa là lỗi thiết bị đầu vào.
Nếu HDMI được sử dụng tính năng simplink được bật nó có thể là nguyên nhân tivi hiển thị “No signal”. Tắt chế độ Simplink bằng điều khiển từ xa

Thông tin sản phẩm Thanh toán & Đặt Hàng

Cách khắc phục:

+ Kiểm tra Nguồn, đảm bảo nguồn đã được bật cho tivi, nhấn vào phím menu để đảm bảo nguồn đã được bật.

Nhấn nút Menu trên remote để kiểm tra

+ Kiểm tra đầu vào khác DVD Bluray, game đã kết nối với tivi?

+ Sử đụng cáp HDMI