0987128679

Đầu Trang
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SỬA TIVI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hòa, Chân cầu niệm 2, Quận Kiến An, Hải Phòng

Email: suativihaiphong@gmail.com

Điện thoại0987128679 - 02253508738